Aktuality 2013

Pohádka O ztracené koledě se líbila

V neděli 15. 12. se v kulturním domě v Havlovicích konalo tradiční předvánoční vystoupení dětí z naší MŠ a ZŠ. Již ve čtvrtek a v pátek děti předvedly své představení dětem z okolních škol a školek, kterých se letos sešlo takřka 400. Rodiče, babičky, dědové, kamarádi a přátelé obdivovali výkony našich dětí na podiu. Zde si prohlédněte několik fotek ze školních představení. Máte - li fotky z nedělního vystoupení, prosím přineste nám je na CD nebo pošlete mailem, děkujeme. Reportáž Televize JS je zde. Děkujeme za dobrovolné vstupné. Letos se vybralo 7536 Kč a peníze budou použity na financování dopravy na kulturní akce.
Jaroslav Balcar, 16.12.2013

Anděla Králová převzala na kraji Zlatý kolovrat!

Ve čtvrtek 4.12.2013 převzala naše občanka Anděla Králová na krajském úřadě v Hradci Králové prestižní ocenění Zlatý kolovrat. Kraj ho uděluje již od roku 2002 lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Anděla, která se od roku 1994 věnuje paličkování, získala ocenění společně s paní Miladou Jeriovou z Vrchlabí, která zdobí kraslice. Fotografie z předávání ocenění jsou zde. Paní Králové gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší obce!
Pavel Dvořáček, starosta, 12.12.2013

Havlovice mají svůj kalendář

Včera, během výstavy fotografií z nedávno ukončené fotosoutěže, byl v kulturním domě občanům představen Havlovický stolní kalendář na rok 2014. Jedná se o vůbec první kalendář, který obec kdy vydala. Z prvních reakcí občanů je zřejmé, že o ně bude zájem. Jen během večera se jich prodalo 80 kusů. Kalendáře jsou v prodeji na obecním úřadě a jejich cena je 50,-Kč/ks.
Pavel Dvořáček, starosta, 4.12.2013

Sbírka - již máme 123000Kč

Na účtu sbírky je (v hotovosti i na účtu) celkem 123000 Kč. Moc děkujeme všem, kteří nám letos svým příspěvkem pomohli. Sbírka bude pokračovat i v příštích letech. Příští rok se pustíme do věže. Podle množství peněz vystavíme věž z nádvoří do výše cca 2,5m a z vnějšku do 4 m. Akce by měla stát okolo 250 000 Kč. Budeme oslovovat opět obce, města, firmy i jednotlivce. Máte li možnost nám v tom pomoci, napište nám na j.bekur@tiscali.cz. Číslo účtu je 870800028/5500 u Raiffeisen Bank. Věříme, že hradu společně pomůžeme a že bude brzy turistickou atrakcí naší obce i širokého okolí. Pomozte nám šířit tuto zprávu svým známým. Dárce, který nám věnuje 500 Kč, obdrží repliku nalezeného kachle z hradních kamen. Dárce, který nám věnuje 1000 Kč, získá knihu J. Košťála: Vízmburk – příběh ztraceného hradu.
Jaroslav Balcar, 26.11.2013

V kulturním domě bude výstava prací havlovických fotografů

V kulturním domě v Havlovicích se v úterý 3. prosince 2013 od 16 do 18 hodin uskuteční výstava fotografií, které zaslali účastníci soutěže „Havlovice očima fotografů“. Uvidíte všech 178 fotografií seřazených podle jednotlivých autorů včetně jejich umístění v jednotlivých kategoriích do 10. místa.
Starosta Pavel Dvořáček, 26.11.2013

Pozvánka na veřejné zasedání havlovických zastupitelů

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se koná v úterý 3. prosince 2013 od 18 hodin v sále kulturního domu. Jednat se bude o rozpočtovém provizoriu, o místním programu obnovy vesnice nebo o plánu práce na příští rok. Zde je pozvánka.
Starosta Pavel Dvořáček, 25.11.2013

Havlovice přivítaly šest nových občánků

V listopadu se uskutečnilo v slavnostní síni našeho kulturního domu již druhé letošní vítaní občánků. Tentokrát bylo občanskou komisí přivítáno hned 6 nových občánků naší obce: Kamila Kaslová, Eliška Balcarová, Filip Spielberger, Jana Steidlerová, Sára Nývltová a Tobiáš Hejna. Vítání občánků přibližují naše obrázky. Přejeme našim miminkům hodně štěstí a zdraví!
Starosta Pavel Dvořáček, 25.11.2013

Havlovického ceremoniálu se zúčastní i vzácný host!

V Kulturním domě v Havlovicích se v sobotu 23. listopadu od 19 hodin uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků Havlovické Tropical ligy v malé kopané. Ceremoniálu dodá lesk účast prezidenta Světové asociace malého fotbalu Filipa Judy! Letos se hrála první a druhá Tropical liga a také seniorská soutěž. Pohár pro vítěze ligy převezmou zástupci Ležáku Česká Skalice. "Dojde i k vyhlášení Havlovické minigolfové tour, tenisových lig a prázdninových turnajů ve stolním tenisu. Kulturní vložku obstarají mažoretky, světelná show i živá hudba," popisuje Miloš Tohola (na snímku) z Havlovického svazu malé kopané, který akci společně s TJ Sokol Havlovice pořádá.
Petr Záliš, 22.11.2013

Havlovičtí jsou pyšní na svou školu

V úterý 19. listopadu se konal od 15,30 hodin Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Havlovice. V minulém týdnu bylo dokončeno zateplení budovy. Po šesti měsících práce se bylo čím pochlubit. Starosta obce ing. Pavel Dvořáček seznámil příchozí s postupem prací. Stavební firma Delta Velké Poříčí vyměnila okna a celý objekt včetně půdy zateplila. Veškeré ozdobné prvky (římsy a bosáže) byly zpracovány z tvrzeného polystyrenu, takže kabát objektu zůstal stejně členitý. Den otevřených dveří navštívilo asi 80 občanů obce a všichni byli z akce nadšeni. V příštím roce budou pokračovat úpravy podkroví pro další vyžití havlovických dětí. Den otevřených dveří přibližují naše obrázky.
Jaroslav Balcar, 20.11.2013

Jednání o dalším rozvoji regionu se uskuteční v Radvanicích

Základy Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byly položeny již v roce 2006. Dva dobrovolné svazky obcí se staly zakladateli obecně prospěšné společnosti, která zaštítila MAS a její činnost. Zástupci obcí, neziskových a příspěvkových organizací, soukromých firem, jednotlivců a dalších partnerů vytvořili společně zázemí pro fungování a celkový chod MAS a převzali tak odpovědnost za rozvoj regionu. „Rok 2013 je částečně bilanční a čeká nás přelomový rok 2014. Proto jsme vyslyšeli hlasy od našich partnerů a uspořádali jsme první historickou Venkovskou konferenci na území MAS,“ nastiňuje hlavní důvod konání akce ředitel o.p.s. Jan Balcar. Společné setkání obou zakladatelů proběhne dopoledne 21. listopadu 2013 v Radvanicích. Sejdou se tu zástupci Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší, kteří vyhodnotí dosavadní činnosti o.p.s. a především nastíní kroky, které budou muset společně udělat v dalších měsících tak, aby byl chod organizace zachován. Přečtěte si celou zprávu i pozvánku.
Kateřina Valdová, 18.11.2013

Den otevřených dveří v havlovické škole

Srdečně zveme všechny občany naší vesnice na Den otevřených dveří v naší škole, který se koná v úterý 19. listopadu 2013 od 15:30 do 17:00 hodin. Pozvánka je zde. Práce na zateplování školy odstartovaly hned na začátku prázdnin, kdy děti ve škole vystřídali řemeslníci. Došlo k rozsáhlému zateplení celého podkroví i k výměně stávajících oken a vchodových dveří. Nakonec se podařilo také zateplení venkovní fasády celé budovy. Dodavatelem prací byla firma Delta Velké Poříčí s.r.o. Součástí projektu byla i výměna stávajících kotlů na LTO za moderní kondenzační olejové kotle dodávané firmou Viessmann. Tyto práce provedla firma Kuzďas s.r.o. Kolín. Celkové náklady na tuto akci byly 3.398.480,- Kč. Z toho bylo 1.640.165,- Kč uhrazeno z dotace, kterou se obci podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí.
Vedení obce a školy, 15.11.2013

V Havlovicích proběhlo 1. Setkání spolků

V Havlovicích se v pátek 8. listopadu uskutečnilo historicky první Setkání spolků. Více než 30 přítomných přivítalo v krásné klubovně hasičů vedení obce v čele se starostou Pavlem Dvořáčkem. Účastníci představili činnost svých spolků, kterých je v Havlovicích hned třináct! Nezapomněli také obci poděkovat za podporu. Vznikl zde rovněž další prostor pro navázání spolupráce. Na setkání nechybělo ani kopí z 15. století, které se nedávno podařilo objevit u hradu Vízmburk. Povedená akce se v budoucnu jistě bude opakovat. Prohlédněte si obrázky.
Petr Záliš, 9.11.2013

Den otevřených dveří na hradě Vízmburk byl úspěšný,
stejně jako celá sezóna

V sobotu 2. 11. se od 15 hodin konal na hradě Den otevřených dveří. V deštivém počasí se přišlo podívat na výsledky naší práce asi 80 návštěvníků. Ti obdivovali veliké množství práce, které se letos vykonalo. Od 17 hodin se konala v kulturním domě v Havlovicích přednáška o průběhu stavebních prací a o budoucnosti hradu. Byly zde představeny smělé plány, jak zpřístupnit hrad i výstavní exponáty, které jsou nyní v expozici trutnovského muzea. Večer se konalo neformální posezení hradních příznivců. Zde najdete reportáž Televize JS a zde reportáž Petra Doležala. I když jsou stavební práce dokončeny, nejsou ještě uhrazeny. Sbírka i nadále pokračuje.
Jaroslav Balcar, 5.11.2013

Havlovické zastupitelstvo vyhodnotilo povedenou fotosoutěž

V pátek 1.11.2013 zastupitelstvo obce vyhodnotilo fotosoutěž, která byla vyhlášena v únoru. Podobná soutěž se v Havlovicích konala před téměř 15 lety. Výsledek nakonec předčil očekávání. Do soutěže se tentokrát přihlásilo celkem 22 fotografů se svými 178 fotkami. Snímků bylo tolik, že zastupitelstvo rozhodlo o výrobě obecního kalendáře na rok 2014. Vítězné fotografie jsou zde. Snímek přibližující vyhodnocování soutěžních snímků na zastupitelstvu je zde. Připojujeme také výsledky.
Starosta Pavel Dvořáček, 3.11.2013

Pozvánka na 1. setkání zástupců havlovických spolků

Dovoluji si Vás tímto pozvat na historicky 1. setkání zástupců havlovických spolků, které se uskuteční v pátek 8. 11. 2013 od 18:00 v klubovně hasičů v nových garážích za kulturním domem. Pod pojmem spolek se pro potřeby tohoto setkání rozumí občanské sdružení registrované na Ministerstvu vnitra s přiděleným identifikačním číslem, ale i volné sdružení občanů bez jakékoliv registrace. Bližší informace jsou zde.
Starosta Pavel Dvořáček, 1.11.2013

V Havlovicích vyhrálo volby ANO 2011 Andreje Babiše

V Havlovicích se vítězem mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny stalo politické uskupení ANO 2011 Andreje Babiše, které získalo 24,32% odevzdaných hlasů. Následují TOP 09 (14,97%), ČSSD (14,14%), KSČM (11,43%), ODS (10,81%), KDU-ČSL a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (6,03%). Pod pětiprocentní hranicí jsou Strana svobodných občanů, Česká pirátská strana, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, Dělnická strana sociální spravedlnosti i Strana zelených. Podívejte se na výsledky. Volební účast v Havlovicích činila 63,43%.
Starosta Pavel Dvořáček, 26.10.2013

Prodej kaprů na rybárně v Havlovicích

Tradičně každou druhou sobotu v měsíci říjnu se koná výlov největšího chovného rybníku Jindra v Havlovicích. Ani v tomto roce naše organizace MO ČRS Havlovice neudělala výjimku. Zatím je velkou neznámou kolik bude činit váhový přírustek nejen kaprovité ryby na tomto výtažníku. I navzdory nepříznivému vývoji letošního jara a léta se naše organizace rozhodla zachovat prodejní cenu konzumního kapra stejnou jako v předchozích letech, tj. 70 Kč/kg. Doufáme, že toto rozhodnutí přiláká spoustu zájemců o koupi této ryby. Prodej kaprů na rybárně bude probíhat následovně (viz přiložený leták) až do vyprodání zásob.
Za MO ČRS Havlovice - Martin Kult, 11.10.2013

Pozvánka na Den otevřených dveří na hradě Vízmburk

V sobotu 2. listopadu se uskuteční Den otevřených dveří. V 15 hodin slavnostně otevřeme hradní bránu a návštěvníky pozveme ke shlédnutí výsledku první etapy rekonstrukce. Hradní brána bude otevřena do 16 hodin. Od 17 do 18 hodin se v kulturním domě v Havlovicích uskuteční video a fotoprezentace brigádnické činnosti, kulturních aktivit a stavebních aktivit za účasti zástupců Národního památkového ústavu i představitelů dodavatelů a sponzorů našeho sdružení. Budou též představeny plány do budoucna. Dobrovolné vstupné bude použito na stavební práce na hradě. Ubytování pro vzdálenější kamarády zajistíme. Pozvánka na Den otevřených dveří je zde. Bližší informace jsou na stránkách hradu www.vizmburk.cz.
Jaroslav Balcar, 7.10.2013

Provoz sauny bude zahájen 23. října

Provoz sauny bude v kulturním domě v Havlovicích zahájen ve středu 23. října 2013. Relaxovat tady bude možné každou středu od 15:00 do 20:30. Vstupné bude časově neomezené. Děti do 10 let zaplatí 10 korun, děti do patnácti let dvacetikorunu a dospělí 60 Kč. Permanentka pro dospělé na 10 návštěv vyjde na 500 Kč. Sauna je společná.
Starosta Pavel Dvořáček, 1.10.2013

P.R.S.A. v Havlovicích

V sobotu 19. října se v havlovickém kulturním domě uskuteční repríza úspěšného divadelního představení P.R.S.A. Od 19:30 budete moci shlédnout vystoupení úpických divadelníků, kteří již tuto hru hráli v loňském roce v Úpici. Vstupné je 50 Kč. Bližší informace najdete na plakátě.
Jaroslav Balcar, 1.10.2013

V Havlovicích si zacvičí děti i dospělí

Přijďte si zasportovat do tělocvičny v rámci pravidelných cvičebních hodin oddílu Sport pro všechny. Například rodiče s dětmi protáhnou těla v úterý, stejně jako žactvo a ženy. Ve středu dojde na nohejbal a jógu. Aktuální rozpis cvičebních hodin Tělovýchovné jednoty Sokol Havlovice najdete v příloze.
Yvona Friebelová, 30.9.2013

Snímky z fotosoutěže ozdobí kalendář na příští rok

Čtvrtek 31.10.2013 bude posledním dnem, kdy mohou být předány snímky do fotografické soutěže „Havlovice očima fotografů“ (podmínky zde), kterou v únoru letošního roku vyhlásil obecní úřad. Již v pátek 1.11.2013 vyberou zastupitelé anonymně nejlepší snímky. Ty budou zveřejněny na webových stránkách obce. Fotografií bude využito k výrobě obecního kalendáře na rok 2014.
Starosta Pavel Dvořáček, 30.9.2013

Vízmburské slavnosti ukončily návštěvní sezónu

V sobotu a neděli se konaly již 6. Vízmburské slavnosti. V sobotu navštívil svůj hrad Tas z Vízmburka s historickým průvodem. Rytíři ze skupin Solutus a Metropolis předvedli svá umění. Verdečtí střelci stříleli z palných zbraní a Úpičtí střelci si pro návštěvníky připravili střelnici, kde si mohli všichni vyzkoušet střelbu z luku. V sobotu hrála středověká kapela Miritis, v neděli zase skupina Lev.h.art. Příchozí mohli shlédnout probíhající stavební práce. Bohužel, počasí nebylo moc příznivé a to se odrazilo na návštěvnosti. Fotografie najdete zde, pusťte si i reportáž Televize JS nebo příspěvek ve zprávách východočeské televize V1.
Jaroslav Balcar, 23.9.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

V Havlovicích a dalších obcích v regionu dojde v pátek 4. října k přerušení dodávky elektrické energie. Důvodem jsou nezbytné úpravy na zařízení distribuční soustavy. Doporučuje se proto provedení potřebných opatření, aby se zamezilo případným škodám. Z hlediska bezpečnosti je třeba zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím. Bližší informace najdete v příloze.
Petr Záliš, 20.9.2013

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Vedení obce si dovoluje pozvat širokou veřejnost na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se uskuteční v úterý 24. září 2013 od 19 hodin v sále kulturního domu. Zazní zde zprávy o činnosti rady obce nebo o ZŠ a MŠ Havlovice. Jednat se bude například také o prodeji domu č.p. 124. Kompletní program najdete v příloze.
Petr Záliš, 13.9.2013

V Havlovicích sportovali školáci

Minikopaná, streetball, minigolf a beach-přehazovaná. Čtyři disciplíny, které v pátek 6. září 2013 v Havlovicích prověřily výkonnost zástupců škol z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Sešlo se celkem 6 škol: Základní škola Úpice-Lány, ZŠ Radvanice, ZŠ Pilníkov, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Malé Svatoňovice a Městské gymnázium a střední odborná škola (SOŠ) Úpice. Soutěž ve Všesportovním areálu byla první větší akcí, kterou spolupořádal Studentský parlament Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Více si přečtěte zde, prohlédněte si i fotogalerii.
Kateřina Valdová, 10.9.2013

Olympiáda pro seniory předčila všechna očekávání

Na Olympiádu, která je zaměřená na seniory z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., přijelo letos soutěžit rekordních 180 účastníků. „Je to zase víc účastníků než v loňském roce, tentokrát asi o dvacet, a navíc se přihlásili i senioři z obcí, kteří u nás zatím nebyli, třeba z Chotěvic,“ hodnotí účast hlavní organizátor Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. Senioři nakonec dorazili celkem ze čtrnácti míst, včetně tří domovů pro seniory. Pro všechny bylo opět připraveno občerstvení a společné posezení a svoz do Havlovic i odvoz zpět. Tradiční disciplíny – hod válečkem pro ženy a paličkou pro muže, hod tenisákem, skok z místa a minigolf – letos okořenily ukázky skladby s názvem „Waldemariáda“, kterou zacvičily členky T. J. Sokol Úpice a ukázka sportovního oddílu Agility Sultánci Havlovice, kteří se věnují tréninku psů pro závody agility. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také obrázky.
Kateřina Valdová, 9.9.2013

Vízmburské slavnosti jsou za dveřmi

Ve dnech 21. a 22. září se konají již 6. Vízmburské slavnosti. Letos bude vystupovat rekordní počet rytířů. V průvodu půjde rekordní počet koní a dobově oděných postav. Shš Solutus, ShŠ Metropolis, Úpičtí střelci, Verdečtí střelci a Manové Přemysla Otakara na koních - to je záruka zajímavých rytířských klání. O hudbu se postarají kapely Miritis a Lev.h.art. V sobotu bude losována tombola z dobrovolných darů na zastřešení hradu. Přijďte se také podívat na postup stavebních prací. Zde je plakát na akci.
Jaroslav Balcar, 3.9.2013

Pozvánka na Hubertovu jízdu

Obdivovatelé koní se mají na co těšit. V sobotu 5.10.2013 se koná na louce vedle sportovního areálu historicky druhá Hubertova jízda v Havlovicích. Té první se zúčastnilo 48 jezdců a 13 spřežení. Začátek je v 10 hodin. Po přehlídce koní a krátkém programu budou koně pokračovat ve vyjížďce směrem na Ratibořice. Zde je pozvánka.
Starosta Pavel Dvořáček, 2.9.2013

TV tip na výlet

Pokud jste v minulých týdnech nestihli sledovat vysílání „Tipů na výlet“, které v regionu Jestřebích hor natáčí Východočeská televize V1, část již vysílaných dílů naleznete zde. Aktuálně se jedná o reportáže o Havlovicích, Jestřebích horách, Úpici, Rtyni v Podkrkonoší, Suchovršicích a Batňovicích. Na stejném odkazu budete pod videem postupně nalézat odkazy na další díly tak, jak je bude televize vysílat.
Kateřina Valdová, 30.8.2013

Havlovice opět uspěly v soutěži Vesnice roku

V sobotu 24.8.2013 se konalo v obci Holovousy slavnostní vyhlášení krajského kola letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Obec Holovousy se stala krajským vítězem, získala zlatou stuhu a podle regulí soutěže připravila slavnostní vyhlášení. Bohatý program a skvělou atmosféru svým šarmem ještě podtrhl moderátor Jan Rosák. V konkurenci 31 obcí z Královéhradeckého kraje se neztratily ani Havlovice. Získaly druhou nejcennější stuhu – modrou. Ta byla udělena za náš bohatý sportovní, kulturní a společenský život,o který se kromě obce starají hlavně naše spolky. Kromě stuhy naše obec získala ještě finanční odměnu ve výši 600.000,-Kč, kterou nám formou dotace v roce 2014 poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj. Prohlédněte si obrázky nebo se podívejte na reportáž Televize JS.
Starosta Pavel Dvořáček, 29.8.2013

Havlovická škola se dočkala zateplení

Objekt Základní a mateřské školy v Havlovicích se o letních prázdninách zateploval. Dělníci provedli výměnu oken, zateplili také střechu. "Teď se pracuje na zateplení vnějšího pláště budovy. Veškeré práce mají být hotové do konce října," prozrazuje ředitel školy Jaroslav Balcar.
Petr Záliš, 29.8.2013

Olympiáda pro starší a pokročilé

Opět po roce mohou senioři reprezentovat svoji obec, a to při Olympiádě pro starší a dříve narozené. Letošní ročník je určený pro všechny s rokem narození 1948 a starší. Připraveny jsou opět disciplíny jako hod válečkem nebo hod paličkou, hod tenisákem nebo skok z místa (není třeba se obávat náročnosti jednotlivých disciplín, stejně tak jako není nutné se všech účastnit). V letošním roce by se Olympiády měli účastnit i senioři z partnerské Místní akční skupiny z Polska (Kwiat lnu, se sídlem v Lubawce). Akce se koná ve čtvrtek 5. září ve Všesportovním areálu v Havlovicích. Autobusová doprava je hrazena organizátory, proto Vás žádáme, abyste se pro snadnější organizaci nejlépe do 29. srpna zaregistrovali na telefonním čísle 737 141 504 (Miloslav Tohola).
Kateřina Valdová, 26.8.2013

Domov důchodců Tmavý Důl zve na Den otevřených dveří

Veřejnost je srdečně zvána na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2013 od 13 hodin v areálu Domova důchodců Tmavý Důl. Můžete využít možnosti prohlídky celého domova, návštěvy svých příbuzných nebo známých či shlédnout ukázky zájmových prací klientů. Je pro Vás připraven hudební doprovod a drobné občerstvení. Kolektiv zaměstnanců Domova důchodců je připraven Vám poskytnout kompletní informace o naší službě. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ing. Milan Čáp, Domov důchodců Tmavý Důl, 20.8.2013

Pohádkový les pomůže potřebným

Na Tylově paloučku v Havlovicích bude zase rušno. V sobotu 31. srpna zde proběhne již 9. ročník akce pro děti s názvem Pohádkový les a s ním neodmyslitelně spojené zábavné odpoledne pro všechny. Děti absolvují netradiční cestu lesem za pohádkovými bytostmi. Výtěžek akce pomůže Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, kteří se také aktivně podílejí na přípravě a průběhu celé akce. Bližší informace najdete na plakátu nebo na www.pohadkovyles.estranky.cz.
Martin Kult, 15.8.2013

Letní běh na běžkách se opět povedl

V sobotu 3. 8. se v Havlovicích uskutečnil již 3. ročník tohoto vypečeného běhu. Zvítězil každý, kdo v pětatřicetistupňovém vedru doběhl do cíle. I diváků bylo na trati dost a dost. Podívejte se na reportáž nebo si prohlédněte fotky. Na příští ročník se již nyní těší pořadatel Andy a všichni soutěžící.
Jaroslav Balcar, 7.8.2013

Na účtu už máme 35044 Kč a v hotovosti 28420 Kč
- celkem tedy 63464 Kč!

Naše sdružení získalo na rekonstrukci zastřešení západního křídla hradu 1,1 mil. Kč. Je třeba ale přidat minimálně 125 tisíc Kč. Darujte nám, prosím, jakoukoli částku na 870800028/5500 u Raiffeisen Bank. Veškeré pohyby na účtu zde budou zveřejňovány. Věříme, že hradu společně pomůžeme a že bude brzy turistickou atrakcí naší obce i širokého okolí. Pomozte nám šířit tuto zprávu svým známým. Dárce, který nám věnuje 500 Kč, obdrží repliku nalezeného kachle z hradních kamen. Dárce, který nám věnuje 1000 Kč, získá knihu J. Košťála: Vízmburk – příběh ztraceného hradu. Bližší informace jsou na stránkách hradu www.vizmburk.cz.
Jaroslav Balcar, 25.7.2013

Soutěž „Požární ochrana očima dětí" opět přinesla úspěch

V sídle Hasičského záchranného sboru ČR v Trutnově se nedávno uskutečnilo vyhlášení vítězů okresního a krajského kola 39. ročníku výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Děti ze Základní školy a Mateřské školy z Havlovic navázaly na vynikající výsledky našich dětí z minulých let a umístily se na předních místech. V okresním kole se na prvních místech ve svých kategoriích umístili Dan Mach a Štěpán Astr, na 2. místě Zuzana Prokopová a 3. byla Zuzana Hozáková. V krajském kole pak Zuzana Prokopová skončila druhá a Dan Mach třetí. Všichni vyhodnocení obdrželi od pořadatelů čestná uznání, plastiky a dárkové balíčky. Po skončení oficiálního vyhlášení se všichni přítomní mohli seznámit s moderní hasičskou technikou, prohlédnout si objekty požární stanice a odzkoušet náročnost fyzické přípravy hasičů. Ve zdařilém odpoledni se tak děti z Havlovic rozhodně neztratily. Zde je fotogalerie.
Luboš Míl, 12.7.2013

Letní běh na běžkách se blíží

V Havlovicích se v sobotu 3. srpna uskuteční 3. ročník oblíbeného Letního běhu na běžkách. Poběží se dvě kolečka okolo hájovny, závodníky tak čeká trať dlouhá asi jeden kilometr. Sežeňte staré běžky, srandovní oblečení a přijďte! Závody začnou v 15 hodin, doprovodný program odstartuje o hodinu dříve. Bližší informace jsou na plakátu.
Petr Záliš, 11.7.2013

Nová zelená úsporám 2013

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. nabízí v letošním roce opět pomoc při získávání prostředků z programu Nová zelená úsporám 2013. Po pár letech je tu opět pro občany a současně majitele rodinných domů jedinečná možnost zateplit si starší dům, vyměnit si zastaralý zdroj tepla, začít ohřívat vodu pomocí solárních panelů, případně postavit nový nízkoenergetický dům a obdržet na to dotaci z programu Nová zelená úsporám 2013. Prostudujte si více základních informací o aktuální 1. výzvě nebo kontaktujte přímo Ing. Michala Hátleho (e-mail, tel. 724 602 224).
Pavel Dvořáček, starosta, 11.7.2013

Havlovickou školu teď obsadili řemeslníci

Hned od začátku prázdnin vystřídali děti v havlovické škole řemeslníci. Začalo dlouho připravované zateplování školy. V souvislosti s touto akcí dojde k rozsáhlému zateplení celého podkroví, dále dojde k výměně stávajících oken a vchodových dveří za plastová a nakonec dojde i k zateplení venkovní fasády celé budovy. Dodavatelem prací je firma Delta Velké Poříčí s.r.o. Součástí projektu je i výměna stávajících kotlů na LTO za moderní kondenzační olejové kotle dodávané firmou Viesmann. Tyto práce provádí firma Kuzďas s.r.o. Kolín. Celkové náklady na tuto akci jsou 3.398.480,- Kč. Z toho bude 1.764.554,- Kč uhrazeno z dotace, kterou se obci podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí. Klikněte na fotogalerii.
Pavel Dvořáček, starosta, 11.7.2013

Netradiční Benátská noc na řece Úpě

Parta nadšenců, která pořádá od roku 2008 Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou, se rozhodla uspořádat Benátskou noc na řece Úpě. Nechala se inspirovat podobnou akcí, která zde proběhla před více než 25 lety a nedávnou velkou vodou, která v těchto místech vytvořila v korytě řeky rozsáhlý naplavený ostrov. Vybudováno bylo lešeňové přemostění, pohodlné sezení a zajištěno občerstvení. Nechyběla dobrá nálada ani zajímavé soutěže. Prohlédněte si obrázky. Akce se zúčastnilo na 60 příznivců pořadatelů sečení. Nechyběl ani ohňostroj, který ryby nevyplašil, pouze několik jedinců mělo výhrady. Ale to je již běžná věc při pořádání všech akcí nejen tohoto charakteru. Parta však ale již dumá, co to bude příště! Za všechny zúčastněné Bušek.
Bušek, 10.7.2013

Havlovičtí opět uspěli v soutěži Vesnice roku!

V roce 2007 získala obec Havlovice titul Vesnice roku. Po šesti letech dosáhly Havlovice v této prestižní soutěži dalšího významného úspěchu. V konkurenci 31 obcí z Královéhradeckého kraje získaly druhou nejcennější stuhu – modrou. Ta se uděluje obcím za spolkovou činnost. Je to ocenění práce všech našich spolků, které se za významné podpory obce dlouhodobě starají o náš bohatý sportovní, kulturní a společenský život. Kompletní zprávu o soutěži Vesnice roku 2013 najdete zde.
Pavel Dvořáček, starosta, 26.6.2013

V Havlovicích zabodovali fotbalisté skalického Ležáku

Ligový pohár Havlovické Tropical ligy pro ročník 2013 získali fotbalisté FC Ležák Česká Skalice, kteří si tím zajistili účast na Poháru vítězů pohárů městských lig v malé kopané. Tento prestižní podnik se uskuteční v roce 2014 v Havlovickém sportovním areálu. Skalický Ležák zároveň postoupil do finálové osmičky HAPO, spolu s ním se kvalifikoval také FC Barchovan Libňatov. Podrobnosti jsou zde.
Miloš Tohola, 25.6.2013

Na veřejném zastupitelstvu zazní zpráva o povodních

V sále kulturního domu v Havlovicích se v úterý 25. června od 19 hodin uskuteční letošní druhé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice. Na programu bude slib nového člena zastupitelstva, zazní zpráva o průběhu nedávné povodně nebo zpráva o činnosti obce v prvním pololetí tohoto roku. Pozvánka pro havlovické zastupitele je zde.
Petr Záliš, 17.6.2013

Dětský den už v sobotu!

Obecní úřad v Havlovicích společně s místními spolky pořádá v sobotu 15.6.2013 od 13 hodin ve sportovním areálu dětský den. Nepříznivé počasí z počátku měsíce způsobilo jeho odložení, a tak věříme, že se děti konečně dočkají. Je pro ně připravena řada soutěží o ceny i tradiční občerstvení.
Pavel Dvořáček, starosta, 13.6.2013

Krajská povodňová sbírka

V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly začátkem června především Krkonoše a Podkrkonoší, vyhlašuje Královéhradecký kraj veřejnou sbírku. Na číslo speciálního konta 107-5068790267/0100 mohou přispívat města a obce v kraji, soukromé firmy i jednotlivci. Bližší informace jsou v příloze. V Královéhradeckém kraji velká voda zasáhla 73 měst a obcí, škody páchala také v Havlovicích.
Petr Záliš, 13.6.2013

Dětský den na hradě ve znamení loutek

V sobotu 8. června se na hradě Vízmburk konal dětský den. Návštěvníci shlédli dvě loutkové pohádky i vystoupení tanečnic z úpické Základní umělecké školy A. M. Buxton. Děti plnily zajímavé úkoly. Vstupné bylo dobrovolné, výtěžek akce 6500 Kč půjde na zastřešení hradu. Ve slosování byl losován tablet, traktor na pískoviště a malovací medvídek. Počasí nám přálo a akce se nadmíru vydařila. Na fotečky se podívejte sem.
Jaroslav Balcar, 12.6.2013

Sekáčům v Havlovicích déšť nevadil

V sobotu 1.6.2013 se konal na Popluží u Kleňhů v Havlovicích již 6. ročník Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou. Přesto, že po celou dobu vydatně pršelo, závodníky to neodradilo. Zúčastnilo se jich rekordních 33. Podpořit tuto akci přijeli i sekáči z Dobroslavic u Ostravy. Výsledky a fotografie jsou zde. Podívejte se také na video.
Pavel Dvořáček, starosta, 6.6.2013

Povodeň v Havlovicích

V neděli 2.6.2013 v 11:30 dosáhla hladina řeky Úpy v Havlovicích svého maxima 245 cm. Je to o 13 cm méně než bylo historické maximum v roce 1997. Díky protipovodňovým opatřením, které vybudovalo Povodí Labe, s.p. v místní části U Mandle v roce 2001, nedošlo k větším škodám na majetku. I tak musely být na mnoha místech v obci rozváženy pytle s pískem, z několika zaplavených sklepů a zahrad byla odčerpávána voda. K největší škodě došlo v místní části Habřina, kde řeka podemlela svah podél hlavní silnice a kde následně došlo k sesuvu. Nadlouho zde bude omezena doprava. K další škodě na obecním majetku došlo v místní části U Mandle, kde řeka přetrhla vodovodní potrubí vedené dnem koryta. Tím byla přerušena dodávka pitné vody pro 9 domů. Podívejte se na obrázky. Všem, kteří nám ochotně pomáhali bojovat s povodní, touto cestou děkujeme!
Pavel Dvořáček, starosta, 3.6.2013

Mistrovství Evropy přinese v Havlovicích omezení v dopravě

24.-26.5.2013 se uskuteční 13. mistrovství Evropy atletů – veteránů v silničním běhu, chůzi a krosu. Hlavním pořadatelem šampionátu je TJ Maratonstav Úpice ve spolupráci s městem Úpice a obcemi Havlovice, Radvanice a Malé Svatoňovice. Je to nejvýznamnější událost našeho regionu v letošním roce. Přihlásilo se na ní 646 závodníků z 28 zemí Evropy. Účast potvrdila i celá řada vrcholných představitelů Českého i Evropského atletického svazu a i řada bývalých vynikajících atletů. Nenechte si ujít tento svátek atletiky! Se závody budou spojená i určitá dopravní omezení v naší obci, která naleznete zde. Podrobné informace k akci jsou zde.
Pavel Dvořáček, starosta, 17.5.2013

Vízmburk – příběh ztraceného hradu

V sobotu 4.5.2013 byla na hradě Vízmburku představena zbrusu nová unikátní publikace Vízmburk - Příběh ztraceného hradu od autorského kolektivu (J. Košťál, T. Mazancová, J. Mazáčková, L. Macháňová, M. Soukupová, G. Dreslerová). Publikace o rozsahu 228 stran zpracovává historii, architektonický vývoj hradu a především archeologické nálezy, které byly na Vízmburku učiněny. Knihu recenzovali přední odborníci na problematiku středověké archeologie - prof. PhDr. J. Klápště, CSc. a prof. PhDr. J. Unger, CSc. Ukázku z publikace naleznete zde. Publikaci můžete objednávat na kniha.vizmburk@seznam.cz, cena činí 290 Kč + poštovné.
Jan Košťál, Sdružení pro Vízmburk, o.s., 6.5.2013

Sezóna na hradě byla v sobotu zahájena

V sobotu 4.5. se na Vízmburku uskutečnilo zahájení sezóny pod názvem "Devatero řemesel". V odpoledním programu vystoupila hudební skupina Klapeto z Náchoda. Rytířské vystoupení obstarala skupina historického šermu Servus Bellum. Na flétny zahrály děti z uskupení Pišťci ze Zobcoburgu. Návštěvníci zde mohli obdivovat při práci ševce, kováře, svíčkaře, přadleny, tkadleny, písařky, košíkáře a šperkařky. K vidění byl pastevec s ovcemi a sedlák s králíky, slepicemi a holuby... Zlatým hřebem akce byl křest zbrusu nové knihy "Vízmburk – příběh ztraceného hradu", kterou si mohou lidé koupit za 290 Kč. Prohlédněte si fotoreport ze zahájení sezony na Vízmburku, pusťte si také reportáž Televize JS.
Jaroslav Balcar, 6.5.2013

Garáže pro komunální a hasičskou techniku jsou již v provozu!

V sobotu 26.4.2013 byla více jak stovka přihlížejících svědkem významné události. Za kulturním domem se uskutečnilo slavnostní otevření nových Garáží pro komunální a hasičskou techniku. Sbor dobrovolných hasičů Havlovice se po 50 letech přestěhoval z pronajatých prostor v areálu Zemědělské společnosti Svobodné, a.s. Havlovice do nových garáží. Část budovy bude sloužit i k uskladnění techniky v majetku obce a jako zázemí pro obecního zaměstnance. Celkové náklady na stavbu včetně vybavení činily 5.700.000,-Kč. Z toho dvě dotace z programu LEADER EU prostřednictvím MAS Království - Jestřebí hory činily celkem 2.338.000,-Kč. Podívejte se na reportáž Televize JS. Přikládáme rovněž fotografie interiéru a také snímky přibližující slavnostní otevření garáží z aparátu Tomáše Dvořáčka.
Pavel Dvořáček, starosta, 30.4.2013

Čarodějnice za hřištěm

Letos zveme všechny čarodějnice a čaroděje na tradiční vatru za hřiště. Sraz dětí i dospělých v maskách se uskuteční v 18,30 hodin u Ševerových na horním konci obce. Cestou budeme plnit tradiční úkoly. V 19,45 bude zapálen oheň. Přijďte pobejt. Zvou vás hasiči, ZŠ a MŠ Havlovice. Více v přiložené pozvánce.
Jaroslav Balcar, 29.4.2013

Vítání občánků v Havlovicích

První dubnovou neděli se v Havlovicích uskutečnilo letošní první vítání občánků. V slavnostní síni kulturního domu byla občanskou komisí přívítána tato miminka: Magdalena Peterková, Jan Zelinka, Matyáš Horák a Nikola Menšíková. Malou slavnost přibližují naše snímky.
Pavel Dvořáček, starosta, 19.4.2013

Do Václavic počtyřiadvacáté

V sobotu 11. května se uskuteční již 24. ročník pochodu Václavice - Havlovice. Pořadatelé z obou oddílů pro Vás opět připravili tradiční pěší i cyklistické trasy. Letos připravujeme novinku – dětskou trasu z Červeného Kostelce přes hrad Vízmburk do Havlovic vhodnou pro pěší, cyklisty i kočárky. Bližší informace jsou v sekci Sport.
Jaroslav Balcar, 16.4.2013

Daruj stovku - na účtu máme 22000 a v hotovosti 10000 Kč!

Dnes 15. 4. 2013 byla zahájena veřejná sbírka. Účelem sbírky je získat peníze na rekonstrukci zastřešení a stavební obnovu hradu Vízmburk. Sdružení pro Vízmburk žádá o finance na zastřešení v různých dotačních titulech. K získaným financím je vždy třeba přidat minimálně 10%. Bohužel ani stát ani obec Havlovice nám tyto peníze nedá. Proto si musíme poradit sami, a to veřejnou sbírkou. Darujte nám, prosím, jakoukoli částku na 870800028/5500 u Raiffeisen Bank. Zde je doklad o zahájení sbírky. Veškeré pohyby na účtě zde budou zveřejňovány. Další informace najdete na stránkách hradu www.vizmburk.cz. Výpis z účtu najdete zde.
Jaroslav Balcar, 16.4.2013

Nádvoří po 30 letech spatřuje světlo světa

V sobotu a v neděli 13. – 14. dubna se sešli brigádníci na hradě, aby se pustili do čištění nádvoří. Postupně jsme odkrývali valounové nádvoří, odnášeli jsme kameny, které zde zbyly po stavebních firmách, odváželi jsme suť a čistili studnu. I když jsme se zatím nedostali na dno studny, již v hloubce 6,5 m začala prýštit voda. Během víkendu jsme udělali obrovský kus práce. Všem pomocníkům děkujeme a příští týden pokračujeme vždy od 8,30 hodin. Zde je fotodokumentace.
Jaroslav Balcar, 15.4.2013

Obec zakoupila skákací hrad

Začátkem dubna zakoupila obec nafukovací skákací hrad s klouzačkou. Tato zábavná skákací atrakce o rozměrech 400 x 300 cm a výšce 230 cm bude sloužit především pro potřeby místních spolků. Zájemci z řad místních spolků si mohou tuto dětskou atrakci předem rezervovat a poté bezplatně zapůjčit na obecním úřadě.
Martin Kult, místostarosta, 15.4.2013

Staré dřevěné rakety

V sobotu 20. 4. se koná tradiční jarní tenisový turnaj Staré dřevěné rakety. Zahájení turnaje je v 8 hodin na kurtech v Havlovicích. Startovné je 200, zaplatíte ho až ráno v den turnaje - použito bude na úhradu nájmu kurtů, 2x míčky a drobné ceny. Přihlašte se, prosím, na mail Leoše Klabana leontynk@centrum.cz.
Jaroslav Balcar, 10.4.2013

Otevření Garáží pro komunální a hasičskou techniku se blíží

Obec Havlovice společně se Sborem dobrovolných hasičů Havlovice pořádá v sobotu 27.4.2013 od 14.00 slavnostní otevření nových „Garáží pro komunální a hasičskou techniku“. Pro naši obec a hlavně pro naše hasiče je to velmi významná událost. Hasiči se po dlouhých 50 letech dočkali vlastní hasičské zbrojnice a navíc s kvalitně vybavenou klubovnou. Náklady na tuto stavbu včetně vybavení přesáhly 5,6 milionu Kč. Při této příležitosti bude umožněna i prohlídka veškeré hasičské a komunální techniky, která je v majetku obce a bude zde vystavena. Zde je pozvánka.
Pavel Dvořáček, starosta, 9.4.2013

MŠ Hastrmánek vyhlašuje zápis dětí

Mateřská škola Hastrmánek Havlovice vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2013 - 2014. V prostorách MŠ Havlovice se uskuteční ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. dubna 2013, vždy od 14 do 16 hodin. S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás!
Pavel Dvořáček, starosta, 9.4.2013

Pozvánka na vakcinaci proti vzteklině

Zveme všechny majitele psů k vakcinaci proti vzteklině. Dostavit by se měli zejména ti, kteří mají v očkovacím průkaze platnost vakcinace do dubna až června 2013 (ti, kteří využili kombinovanou vakcínu vloni nebo základní vakcínu proti vzteklině před 3 roky). Očkování se uskuteční v sobotu 20. dubna od 16:10 do 16:40 u kulturního domu v Havlovicích. Bližší informace najdete zde.
Petr Záliš, 8.4.2013

Luxusní vybavení školy nám mohou jinde jen závidět

Z projektu Peníze EU do škol byly vybaveny v minulých dnech obě naše třídy interaktivní tabulí. Tento moderní výukový pomocník zlepší úroveň vyučování v naší škole. Děti mohou na tabuli nejen pracovat s výukovými programy, prohlížet fotografie a vzdělávací programy na internetu, ale mohou též shlédnout filmy o zvířatech, svátcích, historii a současnosti. Naše škola se tak stala jednou z mála škol, které mají ve všech svých třídách připojení k internetu a interaktivní vzdělávání. Nové interaktivní tabule v ZŠ Havlovice přibližují naše obrázky.
Jaroslav Balcar, 21.3.2013

Únor a březen v naší škole

Od začátku roku jsme navštěvovali plaveckou školu v Trutnově. V březnu jsme měli možnost vyslechnout poutavé povídání pana Jaroslava Prouzy o přírodě a zvěři v našich lesích. Vyráběli jsme velikonoční výrobky a zúčastnili jsme se velikonoční výstavy v muzeu v Úpici. Podrobnosti najdete zde a fotografie zde.
Jaroslav Balcar, 21.3.2013

Brigády na Vízmburku začínají

Ve dnech 6.4. a 7.4. a potom každý víkend začínají po 30 letech brigády na stavební údržbě hradu Vízmburk. Vždy budeme na hradě pracovat od 8,30 hodin. Obědy a občerstvení bude vždy zajištěno. Koordinátorem prací je Jaroslav Balcar. Je nutné, aby se pomocníci z řad veřejnosti nahlásili na tel. 777/005790 nebo e-mailem na j.bekur@tiscali.cz. Není možné bez nahlášení koordinátorovi na hradě svévolně konat jakékoliv práce. Je možné, že v případě nahlášení malého počtu brigádníků bude brigáda v daný den zrušena. Prosíme tedy o sledování webových stránek. Všechny informace najdete na našem webu. Seznam brigádníků v brigádní dny najdete vždy zde a seznam věcí či potřebných nástrojů a materiálů je zde. Pokud nemůžete přijít pomoci, pomozte nám materiálně nebo finančně zasláním příspěvku či daru na transparentní účet číslo 870800001/5500. Za veškeré projevy pomoci vám děkujeme!
Jaroslav Balcar, 21.3.2013

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů

Široká veřejnost je srdečně zvána na letošní první veřejné zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se koná v úterý 26. března 2013 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích. Na programu bude rozpočet obce na rok 2013, rozpočtový výhled na další roky nebo schvalování stanov Svazku obcí Jestřebí hory. Pozvánka je zde.
Petr Záliš, 19.3.2013

Smrťačka je vynesena – jaro přichází

V neděli 17. 3. jsme se tradičně sešli v 15 hodin u dřevěné lávky. Vyrazili jsme směrem k parku U Pichů a tam zazpívali a zatančili nejen rodičům a známým, ale všem, kterým se tato tradice líbí. Děkujeme všem příchozím, že s námi každoročně přicházejí vítat jaro, a že nás je čím dál tím víc. Doufejme, že nás i počasí vyslyší, a že již bude jen krásně. Fotografie najdete zde. Podívejte se také na reportáž Televize JS.
Jaroslav Balcar, 17.3.2013

Havlovice z rogala Tomáše Kleňhy

Havlovice si teď můžete prohlédnout i z ptačí perspektivy. Nad naši obec se vznesl rogalista Tomáš Kleňha a natočil úchvatné záběry, které najdete zde nebo v sekci Fotogalerie. Video pořízené za pěkného počasí loni na podzim je podbarvené podmanivou hudbou, jeho autorem je Jakub Míl.
Petr Záliš, 13.3.2012

Tenisová liga začíná 1. dubna

Během minulých dní byla zpracována nová pravidla tenisových lig, na kterých se podíleli sami tenisté. Snahou je eliminovat neodehraná utkání, hraní v posledních dnech sezóny a pozdní placení startovného. Nyní se musí hráč přihlásit a zaplatit nejdéle 5 dní před 1. 4. (v hotovosti či na účet J. Balcara tak, aby platba byla připsána nejdéle 29.3.), jinak nebude do soutěže přihlášen. Dále musí odehrát 2/3 zápasů v prvních dvou měsících ligy. Je povinen hlásit výsledky včas atd. Při nedodržení pravidel může být hráč vyloučen či finančně postižen. Pravidla jsou přísná, přesto věříme, že pomůžeme hráčům, kteří hrát tenis chtějí a kteří jsou zodpovědní. Uvítáme zaslání fotografií ze zápasů, které bychom mohli umístit na web. Důkladně si prostudujte pravidla. V případě nejasností můžete volat na tel. 777/005790.
Jaroslav Balcar, 12.3.2013

Vynášení zimy

V neděli 17. 3. se uskuteční tradiční vynášení zimy ze vsi aneb Smrťačka. Sejdeme se u dřevěného mostu na horním konci obce a společně s průvodem půjdeme k parku U Pichů, kde nám děti z naší MŠ a ZŠ zazpívají a zatančí. Poté budeme pokračovat k betonovému mostu, kde Zimu vhodíme do řeky a pak již nastane očekávané jaro. Srdečně zveme všechny občany naší obce prostřednictvím tohoto plakátku.
Jaroslav Balcar, 12.3.2013

Zápis dětí do mateřské školy Havlovice

Vážení rodiče, zveme Vás i Vaše děti do naší mateřské školy Hastrmánek. Zápis se bude konat ve dnech 25. a 26. dubna 2013, v době od 14,00 do 16,00 hodin v prostorách školky. S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
Yvona Friebelová, 8.3.2013

V Havlovicích proběhne charitativní koncert

Kulturní dům v Havlovicích bude 30. března hostit koncert, který bude pořádán v rámci sbírky Pomozte dětem! Výtěžek z koncertu poputuje právě na konto této sbírky. Prodej vstupenek bude probíhat na místě. V Havlovicích vystoupí TIMOTEJ, TOO LATE nebo JAM DEFECT. Plakát je zde.
Ondřej Paták, 8.3.2012

Tenisté, pozor!

Jelikož se blíží jarní tenisová sezóna, zveme všechny současné i bývalé tenisty ke společné schůzce. Schůzka zájemců o tenisovou ligu se uskuteční v pátek 8. 3. od 19 hodin v klubovně na hřišti. Schválíme nová pravidla a od dubna budeme moci začít hrát. Chceme zpřísnit podmínky pro hru, abychom nebyli naštvaní na lajdáky, kteří hrají vše na poslední chvíli. Prosím, napište mi, zda máte zájem o ligu a zda přijdete. Pokud budou zájemci, bude otevřená 1. – 3. liga mužů, liga žen a liga ve čtyřhře. Ozvěte se na telefonní číslo 777/005790.
Jaroslav Balcar, 4.3.2012

Havlovické noviny 2013

V pondělí 25.2.2013 vyšly další Havlovické noviny. Vycházejí jednou ročně vždy koncem února v nákladu 900 ks. Prostřednictvím České pošty budou zdarma doručeny do každé domácnosti v obci, obdrží je i všichni naši chataři a chalupáři. V případě, že někomu nebudou doručeny do konce týdne, může si je vyzvednout na obecním úřadě.
Pavel Dvořáček, starosta, 25.2.2012

2. Mistrovství Havlovic v běhu na lyžích je minulostí

V sobotu 23. února se ve 13,30 hodin sešlo ve sportovním areálu 35 sportovců, aby si poměřilo síly v běhu na lyžích. V kategorii do 8 let zvítězil Ondřej Souček, kategorii 8 - 15 let ovládli Iveta Rohanová a Matěj Kaizr. V kategorii 16 - 50 let mezi ženami excelovala Yvona Friebelová a mezi muži Jakub Melichar. V seniorské kategorii byl mezi muži nejrychlejší Zdeněk Honzera a kategorii žen ovládla Alena Toholová. Zpestřením závodu byla účast družstva Šlapeto, jehož členové projeli trať ve stejném čase. Nejlepší závodníci obdrželi medaile a všichni dostali medovinu, čaj nebo tatranku. Věříme, že příští rok bude účast ještě větší. Fotografie najdete zde.
Jaroslav Balcar, 25.2.2012

Již 6. Masopust měl tentokrát netradiční závěr

Ve středu 20. února se uskutečnil již 6. ročník Masopustního pochodu obcí Havlovice. Děti z naší školy a školky si během pochodu zazpívaly a zatancovaly, aby dostaly drobné sladkosti. Poté pro ně připravily paní učitelky soutěže a úkoly o ceny. Nejzajímavější však byla obří skluzavka ze sněhu, kterou během pochodu připravili tatínkové. Po absolvování úkolů se všichni vrhli na sněhovou hromadu a skluzavku vyzkoušeli i někteří dospěláci. Ještě za umělého osvětlení se zde klouzalo dost dětí a nově vzniklá atrakce zde bude sloužit dětem i v příštích dnech. Fotografie z akce najdete zde.
Jaroslav Balcar, 24.2.2012

Pilates

Srdečně zveme všechny ženy a dívky na cvičení Pilates. Každý čtvrtek cvičíme od 18 hodin v tělocvičně TJ Sokol. Platba za cvičení je 80 Kč. Bližší informace podá R. Čápová na telefonním čísle 776/753054.
Jaroslav Balcar, 24.2.2012

Další Mistrovství v běhu na lyžích se blíží

V sobotu 23. února se ve sportovním areálu uskuteční od 13:30 již 2. Mistrovství Havlovic v běhu na lyžích. Bližší informace najdete na přiloženém plakátu. Srdečně zveme nejen závodníky, ale i diváky. Sportovat mohou všichi od 1 až do 100 let. Nejdříve poběží nejmladší sportovci, závěr obstarají senioři.
Jaroslav Balcar, 17.2.2012

Zápis do školy

Ve středu 13. února se konal zápis do 1. ročníku v naší škole. Se svými rodiči přišlo 6 dětí, které si zasoutěžily a plnily drobné úkoly. Překážková dráha, hod do šaškovy pusy a klouzání na lavičce, to byly pohybové úkoly. Nakonec všichni odcházeli ze zápisu s dobrými pocity, odměnou, pamětním listem a sladkostí. Pár foteček je zde.
Jaroslav Balcar, 17.2.2012

Pozvánka na výročku TJ Sokol Havlovice

V restauraci Amerika se v pondělí 18. února 2013 od 18 hodin uskuteční výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Havlovice, o.s. Na programu budou zprávy o činnosti oddílů, o hospodaření TJ, o plánu práce nebo o rozpočtu na letošní rok. Slovo dostane i revizní komise. Během schůze bude podáváno občerstvení. Zde je pozvánka.
Petr Záliš, 14.2.2013

Havlovice vyhlašují fotografickou soutěž

Obec Havlovice vyhlašuje fotosoutěž na téma Havlovice očima fotografů. Určena je pro amatérské i profesionální fotografy a není omezena věkem. Soutěžní snímky musí být pořízeny na území obce Havlovice. Výherci se mohou těšit na finanční odměnu, oceněné fotografie budou zveřejněny na našich webových stránkách. Podrobnosti jsou v příloze.
Petr Záliš, 6.2.2013

Valná hromada Sdružení pro Vízmburk

V sobotu 2. února se konala Valná hromada Sdružení pro Vízmburk,o.s. Členové sdružení vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2012. Diskutovalo se o zahájení stavebních a úklidových prací na nádvoří. Byl představen plán práce na rok 2013. Více najdete na www.vizmburk.cz. Několik fotografií z jednání je zde.
Jaroslav Balcar, 5.2.2013

Kuchařka a generál míří do Havlovic

V Havlovicích uvidíme další divadelní představení. V kulturním domě vystoupí v sobotu 16.2. od 17 hodin NUDA - Nahodilé uskupení divadelních amatérů ze Rtyně v Podkrkonoší s představením "Kuchařka a generál aneb druhá míza". Dílo Vlastimila Klepáčka je tak trochu komedií o ženě, která věděla, co chce a o muži, kterému ujel vlak. Zde je plakát.
Petr Záliš, 31.1.2013

Poplatky v roce 2013

Obec Havlovice stanovila výši všech místních poplatků pro nový rok 2013. V příloze najdete termíny, kdy a jak mají být uhrazeny. Platit se bude opět za psy, za odběr vody z obecního vodovodu, za odvoz a likvidaci domovního odpadu nebo za provoz kabelové televize.
Pavel Dvořáček, starosta, 24.1.2013

Nové reportáže o plánovaném zastřešení hradu Vízmburk

Na stránkách hradu Vízmburk teď najdeme v sekci Video dvě nové reportáže. Obě se týkají nezbytného zastřešování hradu. Popisují velké úspěchy Sdružení pro Vízmburk, které se o zříceninu gotického hradu stará. Z reportáží se dozvíme mimo jiné o zajištění stavebního povolení nebo o získání dotace na akci.
Petr Záliš, 24.1.2013

V Havlovicích se bruslí!

Dobrou zprávu máme pro milovníky zimních radovánek: na kluzišti v Havlovicích se už bruslí! Ledovou plochu připravují pro širokou veřejnost členové TJ Sokol Havlovice. A počasí by jim mělo přát i nadále, teploty budou pod bodem mrazu i během příštího týdne.
Petr Záliš, 18.1.2013

Sběr vzorků na košt slivovice

Vážení přátelé, kamarádi. Dne 2.3.2013 proběhne v kulturním domě v Havlovicích již 6.ročník Česko-Moravského koštu domácích pálenek a likérů. A proto vás upozorňujeme, že jsme zahájili SBĚR VZORKŮ. Zanechávejte je, prosím, na sběrných místech, kterými jsou OÚ Havlovice, palírna v Novém Městě nad Metují nebo u Možíšů v Křižanově. Případně můžete kontaktovat určené osoby - podrobnosti jsou v příloze.
SPOLEK PŘÁTEL ČS. a MOR. FOLKLÓRU, 8.1.2012