Havlovická školní jídelna

Odhlašování obědů, bližší informace u vedoucí školní jídelny Ireny Hejnové, tel. 499 882 284

Jídelna Součástí havlovické školy je školní jídelna. Její denní kapacita je 130 obědů. Vedle žáků a zaměstnanců základní a mateřské školy se zde stravují i havlovičtí občané. Škola provozuje vedlejší hospodářskou činnost a tedy může zajišťovat rovněž jednorázové akce dle zájmu veřejnosti. Oběd pro cizího strávníka stojí 40 Kč. Zajišťovali jsme například vaření pro soustředění volejbalistů, pro turnaje pořádané Tělovýchovnou jednotou Sokol Havlovice anebo Sokolské vinobraní. Dokonce byla naše jídelna vybrána pro zajištění rautu při slavnostním vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2007. Nabízíme naše kapacity široké veřejnosti za smluvní ceny.

Měřeno od 5.2.2010