Archiv starších zpráv:


Večerní lední show - FOTOGALERIE
V neděli 22. ledna pořádala místní TJ Sokol večerní show a karneval v Havlovicích na ledě. I přes třeskutou zimu okolo -15 stupňů Celsia přišla tradiční návštěva okolo 50 dětí a 50 rodičů. Během večera zněla z amplionů dětská hudba. Děti soutěžily ve slalomu, hodu na koš, střelbě na branku atd. Odměnou příchozím byl tradiční ohňostroj. Každé dítě dostalo na závěr párek v rohlíku a sušenku. Tatínkové a maminky si mohli dát svařák, grog, slivovici a jiné pochutiny. Děkujeme Obecnímu úřadu za ceny, organizátorům za kvalitní led a služby a všem zúčastněným dětem a rodičům.
Večerní lední show a karneval - PLAKÁTEK

V neděli 22. ledna se koná v Havlovicích na ledové ploše od 17 hodin karneval a večerní show. Děti s maskami i bez masek budou soutěžit o ceny v různých disciplínách. Každé soutěžící dítě dostane nejen odměny, ale i párek v rohlíku. Návštěvníci se mohou tìšit též na tradiční ohňostroj. V 19:30 se koná utkání hokejových hvězd All Stars game Levý břeh proti Pravému břehu. Prodávat se bude svařák, grog a jiné pochutiny. Přijďte pobejt!

Zlatý kanár - FOTOGALERIE

V úterý dne 10. ledna 2006 se konalo vyhlášení vítězů 1. a 2. Havlovické listopadové tenisové ligy. Vítězem 1. ligy se stal Martin Spielberger z Havlovic, na 2. místě skončil Pavel Kábrt též z Havlovic a na 3. místě skončil Pavel Bárta z Úpice. Ve 2. lize byl 1. Luboš Ševera, 2. byl Petr Smékal a na 3. místě skončil Jarda Balcar. Součástí programu byla prezentace výstavby nového areálu. Diskutovalo se o systému tenisových lig na jaře. Již dnes víme, že budou minimálně tři. Pokud bude zájem o soutěž i ze strany žen, bude otevřena též ženská liga. Přihlásit se můžete, když vyplníte přihlášku a zašlete ji na adresu tjsokol@havlovice.cz. do konce února. Poplatek je třeba zaplatit J. Balcarovi.

Výroční schůze HAFA

HA
FA

V pátek dne 13. ledna se koná od 19 hodin výroční schůze členů Havlovické fotbalové asociace v klubovně na hřišti v Havlovicích. V programu jsou plánovány prezentace zajímavostí letošního roku, plán akcí v roce 2006 a široká diskuze. Náměty je možné zaslat na adresu tjsokol@havlovice.cz. Občerstvení je tradičně zajištěno.

Vánoční nohejbalový turnaj

Ve středu 28.12.2005 se uskutečnil v tělocvičně "U Čápů" v Havlovicích tradiční vánoční nohejbalový tunaj trojic. Turnaj je vždy pořádán pro zájemce z Havlovic. Letos poprvé jsme využili možnosti seznámit sportovní veřejnost tak, že jsme o nohejbalovém turnaji informovali přes "Knihu návštěv" na stránkách havlovického Sokola. Na základě této informace se nám přihlásila i dvě družstva z Úpice. Turnaj se tedy uskutečnil za účasti pěti tříčlenných družstev. Bylo pro nás i milým překvapením, že z Úpice se přihlásilo jedno mužstvo mladých fotbalistů, kteří o takový krásný český sport projevili zájem.
Hrací systém byl zvolen jako dvoukolový. Kdo zvítězil nebylo důležité, ale po vánočním pohybovém půstu to bylo příjemné protažení těla v tělocvičně.

"Zlatý kanár"

V úterý dne 10. ledna 2005 v 19 hodin se koná slavnostní zakončení 1. a 2. havlovické listopadové tenisové ligy v budově na hřišti v Havlovicích. Zveme nejen všechny účastníky tenisové ligy, ale též zájemce o účast v tenisových ligách na jaře roku 2006. Na setkání budou konzultovány podmínky systém ligy eventuálně termíny tenisových turnajů. Zajištěno je občerstvení a ceny pro nejlepší hráče roku 2005.

Tenisové ligy odstartovány

Neuvěřitelné se stalo skutkem. V Havlovicích jsou odstartovány 2 tenisové ligy. Během turnaje se vykrystalizovala potřeba tenisových nadšenců zahrát si ligu. Vzhledem k velkému počtu zájemců se pořadatel Jarda Balcar rozhodl vytvořit ligy dvě. Turnaj rozdělil kvalitu borců do dvou úrovní. Ti "tenisovější" byli nominováni do 1. ligy a ti "nadšenější" byli nominováni do ligy druhé. Hraje se na 2 vítězné sety a již na vánoce budeme znát vítěze. Počet hráčů je již uzavřen. Zájemci o jarní tenisovou ligu se budou moci hlásit na adrese tjsokol@havlovice.cz

O pohár starosty obce Havlovice - FOTOGALERIE

V pátek 28. října se konal 1. ročník tenisového turnaje "O pohár starosty obce Havlovice". Zúčastnilo se jej 15 tenistů. Při krásném počasí se na kurtech střídal kvalitní tenis pokročilých s umělecky hodnotnějším tenisem začátečníků. Po devítihodinovém maratonu se stal vítězem turnaje úpický Pavel Bárta, který ve finále přehrál havlovického starostu Pavla Dvořáčka. O třetí místo svedl vítěznou bitvu Roman Čáp s Martinem Spielbergerem.

25. let Havlovické fotbalové asociace - FOTOGALERIE

Při oslavě , která se konala 15. října 2005 bylo vybráno 1208 Kč na Jestřebí les. Částka bude v nejbližší době předána organizátorům sbírky. Rádi bychom, aby i ostatní společenské akce v nadcházející plesové sezóně následovaly naší aktivitu.

Tenisový turnaj neregistrovaných "O pohár starosty"

Kdy? V pátek 28. října 2005. Kde? Sportovní areál Havlovice, registrace v 8:30 Startovné: 100,- Kč (na pronájem kurtů a ceny), rozlosování podle počtu účastníků v pátek ráno. Nezávazné přihlášky: osobně Jaroslav Balcar, Havlovice nebo telefonicky na 777 005 790 do čtvrtka. Občerstvení nebude zajištěno! TJ Sokol Havlovice 

Slavnostní otevření všesportovního areálu v Havlovicích - Fotogalerie zde

Ve čtvrtek 6. října byl oficiálně otevřen nový sportovní areál v Havlovicích. Mezi pozvanými byl Ing. Zdeněk Kraus, radní Královéhradeckého kraje, gestor školství, Mgr. Jiří Pekař, tajemník krajského ČSTV, Eva Víšková tajemnice krajské ASPV, Mgr. Miroslav Vosáhlo, tajemník TSUT a další. Po obhlédnutí areálu prezentoval TJ Sokol v přednášce "Historie a současnost TJ" Mgr. Jaroslav Balcar. Setkání bylo zakončeno neformálním posezením s hosty a rautem.

Havlovice otvíraly nový sportovní areál - Fotogalerie zde

Ve středu na svatého Václava ve 14 hodin se sešla celá vesnice, aby společně oslavila vybudování nového sportovního areálu s umělým povrchem. K věhlasnému sportovnímu areálu přibylo další hřiště, tentokrát s umělým povrchem. Je zde možné hrát tenis, volejbal a nohejbal na dvou kurtech, basketbal a fotbal na jednom hřišti. Oplocený areál má umělé osvětlení. Hřiště slavnostně otvíral starosta ing. Pavel Dvořáček a jednatel místní tělovýchovné jednoty Mgr. Jaroslav Balcar. Tito dva se nejvíce zasloužili o to, že v této malé vísce byl areál vybudován. Na akci obdržela TJ Sokol dotaci z ministerstva školství české republiky. Nemalou částkou přispěla obec Havlovice.
Jak jinak oslavovat než sportem. Celé odpoledne se neslo v duchu souboje pravého a levého břehu řeky Úpy. Soutěžilo se ve vybíjené nejmladších dětí, vybíjené starších žáků. florbale, streetballe, nohejbale, volejbale, tenisu a kopané. Po lítém boji zvítězili sportovci z pravého břehu. „Zdá se, že letos vznikla nová tradice a doufejme, že příští rok se na svatého Václava sejdeme opět“, vyjádřil se předseda TJ Mgr. Zdeněk Honzera. Pohár pro vítěze byl plný dobrot pro mladé sportovce i něco ostřejšího pro ty plnoleté.

27. 9. 2005 Nultý ročník Svatováclavského turnaje v Branballu

Ve dnech 24. 9. 2005 se uskutečnil nultý ročník Svatováclavského turnje v Brännballu. Tohoto turnaje se zúčastnili pouze dvě družstva a sice TJ Sokol Havlovice a TJ SPV Nové Město nad Metují. Odehráli jsme celkem šest vzájemných zápasů a pořadí po turnaji bylo následující 1. TJ SPV Nové Město nad Metují a 2. TJ Sokol Havlovice. Doufáme že přístí rok se sejdeme na tomto turnaji znova a s více družstvy.

22. 9. 2005 HAFĚ je 25 let

Dne 15. října se koná v kulturním domě v Havlovicích oslava 25. výročí vzniku Havlovické fotbalové asociace. Vznikla po vzoru FIFA a UEFA v roce 1980. Zakladatelé Zdeněk Honzera, Miloš Tohola a Honza Špaňko asi nepředpokládali, že se HAFA a tehdy již skoro tříletý turnaj HAPO dožijí dalšího tisíciletí. Nejenže jsou zde i nyní, ale jsou čím dál známější. Pozvání dostali všichni, kteří významně pomáhají nejen havlovickému fotbalu, ale celé TJ Sokol Havlovice a další významní hosté.

28. 9. Sportovní odpoledne aneb zahájení provozu nového hřiště

Havlovičtí sportovci se rozhodli zahájit činnost nového hřiště s umělým povrchem sportovním kláním. Poslední roky se vytváří zdravá sportovní rivalita mezi havlovičáky žijícími na pravém a levém břehu řeky Úpy. Na svatého Václava dojde k historickému měření sil ve vybíjené, přehazované, nohejbale, volejbale, tenise, streetballe, ve florbale a kopané. Děti všech věkových kategorií, ženy i muži budou bojovat o cenu pro vítězný břeh. Podmínky každodenního provozu a kontakty budou vystaveny zde na webu a na informační tabuli. Budete mít možnost využít: 2 hřiště na tenis, na volejbal, nohejbal, 1 hřiště na basketbal, 1 hřiště na kopanou a to přes den i v noci za umělého osvětlení. FOTOGRAFIE

Zprovozněna kniha návštěv
Do naší nové knihy návštěv můžete přidávat nápady na vylepšení všesportovního areálu, přidávat připomínky k činnosti TJ Sokol nebo nás můžete jenom pozdravit:)
Superhapostar 2005
V sobotu 3. září se v havlovickém sportovním areálu uskutečnil 4. ročník fotbalového turnaje hráčů nad 50 let SUPERHAPOSTAR. 

Fotografie naleznete zde.

18- 26.6 2005 Výsledky Hapo Guseppe cup 2005 (formát *.xls)
4. 6. 2005 Nohejbalový turnaj O dušičky havlovického vodníka - fotogalerie

 

14. 5. 2005 Pochod Václavice Havlovice

Organizátoři TJ Sokol Havlovice, Modrá Střelka a Déčko Náchod uspořádali v sobotu 14. května tradiční pochod z Václavic do Havlovic. Odjezd turistů z Havlovic a přilehlého okolí byl tradičně zajištěn v 7 hodin z Havlovic od kulturního domu a v 7 10 hodin z Úpice (autobusové nádraží) . V cíli se děti mohly těšit na havlovickou pouť. V letošním roce byl změněn hlavní maskot pochodu. Stal se jím ježek, že by naznačoval rychlost pochodníků? Pochodu se zúčastnilo okolo 1200 turistů, převážně na horských kolech. Z Havlovic vyrazilo rekordních 90 pochodníků. Všem děkujeme za účast a zveme na příští ročník, který se koná 13. května 2006

30. 4. 2005 Volejbalový turnaj v Batňovicích

Dne 30. dubna 2005 se zúčastnili havlovičtí volejbalisté turnaje v Batňovicích. Obsadili pěkné 3. místo. Před nimi skončila z celkového počtu 9 jen družstva Markoušovic a Rtyně. Blahopřejeme!!!

20. 3. 2005 Oblastní soutěž Hořice

Dne 20. března 2005 havlovičtí Sokoli vyrazili s cvičitelem Pavlem Astrem na oblastní kolo všesportovní soutěže do Hořic. Z celkových 7 havlovických borců se usadili na "bedně" hned tři.:

1. místo - Jitka Honzerová
2. místo - Lenka Térová
3. místo - Jakub Astr, >>>>

6. 3. 2005 Okresní soutěž Žacléř
Dne 6. března 2005 havlovičtí Sokoli vyrazili na okresní kolo všesportovní soutěže do Žacléře. Ani v marodkou oslabené sestavě se v okrese neztratili.Zrcadlo výsledků: Roman Čáp - 3. místo - předškoláci,Radka Friebelová - 2. místo, Kateřina Astrová - 3. místo, Jakub Astr - 1. místo, Pavel Král - 3. místo, Lenka Térová - 2. místo, Jitka Honzerová - 1. místo >>>
5. 3. 2005 Hokej v Havlovicích
Dne 5. března 2005 padl rekord v Havlovické knize rekordů. Ráno v 9 hodin se odehrál na ledové ploše poslední hokejové utkání v této sezóně. Ještě nikdy v novodobé historii obce Havlovice se v takto pozdním předjarním čase hokej nehrál. >>>

zpět na hlavní stranu