Havlovický volejbal

Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2006

Volejbalový oddíl se schází pravidelně každý pátek v zimě od 19:00 v kulturním domě v Havlovicích a v létě ve sportovním areálu za školou. Na tréninky dochází 8 - 10 hráčů. Dle možností se zúčastňujeme turnajů neregistrovaných v nejbližším okolí. 25.2.2006 jsme uspořádali zimní turnaj v Havlovicích, kde 2 havlovická mužstva obsadila 2. a 5.místo z 5 zúčastněných. 27.5.2006 se konal volejbalový turnaj v Suchovršicích na jejich antukovém hřišti, kde jsme skončili na 1. místě z 5 zúčastněných družstev. 10. 6.2006 jsme zorganizovali XVII.ročník tradičního volejbalového turnaje v Havlovicích, poprvé na nových kurtech, kterého se zúčastnilo 12 družstev. Sportovní akce v roce 2006 jsme uzavřeli jako každoročně 30.12.2006 účastí na tradičním Silvestrovském turnaji v Suchovršicích, kde jsme ze 6 družstev obsadili 2. místo. V roce 2006 jsme rovněž tradičně zajišťovali cíl pochodu Václavice - Havlovice.

Zpět na Havlovické sportovní noviny